Et takglass fikk en brist i går slik at vi var redde for at dette ville hindre fremdriften. Men etter å ha funnet frem til hvordan de skulle få det opp – 150 kg – gikk det fint.
Nytt glass ble bestilt i går – men det kunne ikke leveres før i måndesskiftet juli/aug.
Vi bruker det med brist inntil da.

Første utsikt gjennom takvinduene.:

Kan du se bristen ? Den er svært liten – men dette vinduet skal skiftes.